Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.SZ.62103-63/09                                                                                Kraków, dnia 01.12.2009r.

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Grupy Onet.pl S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Zakrzowieckiego dwoma kablami SN-15kV, na terenie działki nr 29/5 obr. 35 Podgórze, celem zasilania podstawowego oraz rezerwowego nowej siedziby Grupy Onet.pl S.A. w Krakowie przy
ul. Podole 91.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-12-01
Data publikacji:
2009-12-01
Data aktualizacji:
2009-12-01