Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-869/09 Kraków, dnia 13.11.2009 r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o kanalizację 600, rozbudowa sieci kanalizacji opadowej w oparciu o kanalizację 300 oraz przebudowa linii kablowej NN w rejonie ul. Makuszyńskiego na działkach nr 220/4, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/8, 226, 238 obr.9 w Krakowie-Nowej Hucie".

z wniosku : Pani Anety Wójcik oraz Pana Adriana Czepiel działających przez pełnomocnika Pana Rafała Jońca


w dniu 12.11.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3357/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-13
Data publikacji:
2009-11-13
Data aktualizacji:
2009-11-13