Dokument archiwalny
Ostrzeżenie hydrologiczne - przekroczenie stanów ostrzegawczych

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Ważność: od godz. 10:40 dnia 12.11.2009 r. do godz. 10:40 dnia 13.11.2009 r.
Zagrożenie: Przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Obszar: Województwo małopolskie.
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej).
Przebieg: W ciągu najbliższej doby w wyniku spływu wód opadowych na Wiśle spodziewany jest wzrost poziomu wody w dolnej części stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na większości dopływów Wisły zaznaczy się tendencja spadkowa w dolnej części strefy stanów wysokich.
Skutki: Lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w pracach hydrotechnicznych w korytach rzek.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI NAWROT, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2009-11-12
Data publikacji:
2009-11-12
Data aktualizacji:
2009-11-12