Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-2-JKK.7331-3003/04 Kraków, dnia 3.11.2009 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa ul. Winnickiej w Krakowie na działkach nr 312/2, 312/3, 109/1, 110/2, 111/1, 112/1, 275, 276, 277, 304, 305, 306, 317 obr. 3 Podgórze; 285/2 obr. 5 Podgórze; 464, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 353, 352/2, 352/1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1 obr. 6 Podgórze; 77 obr. 37 Pogórze"

z wniosku: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (dawniej Zarząd Dróg i Komunikacji), 31-586 Kraków ul. Centralna 53F

w dniu 30.10.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/7331/3275/09 o umorzeniu postępowania

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-03
Data publikacji:
2009-11-03
Data aktualizacji:
2009-11-03