Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2009/2/59 os. Kolorowe 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. KOLOROWE 12


2. Tytuł prawny do lokalu: DECYZJA PRZYDZIELAJĄCA LOKAL

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania: 2 POK.
POW. UŻYTKOWA - 52,64 m2
KONDYGNACJA - II

5. Wyposażenie techniczne: INSTALACJA WODNA, INSTALACJA KANALIZACYJNA, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA ELEKTR., C.O., ŁAZIENKA.

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY

7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 414,28 zł + 141,06 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Wielkość:
- Struktura:
- Standard:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:


9 Data złożenia oferty: 28 października 2009 r.

Uwaga: Oferta ważna jest 1 rok od daty zgłoszenia
Istnieje możliwość zamiany dobrowolnej po zapłaceniu należności czynszowych (możliwość wpłaty na konto depozytowe).

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-11-02
Data publikacji:
2009-11-02
Data aktualizacji:
2011-01-17