Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-2-MUR.736-7/09 Kraków, dnia 30.10.2009r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 19.10.2009r., została wydana decyzja nr 4/736/09, znak: AU-01-2-MUR.736-7/09, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. BOBRZYŃSKIEGO - UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE III KAMPUSU UJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM, REJON UL. BOBRZYŃSKIEGO, CZERWONE MAKI W KRAKOWIE - jako drogi gminnej o parametrach drogi dojazdowej (D 1/2) wraz oświetleniem ulicznym oraz skrzyżowaniami: z istniejącą ul. Czerwone Maki i z projektowanymi drogami dojazdowymi kategorii drogi gminnej przewidzianymi do realizacji w terminie późniejszym, na działkach ewidencyjnych nr: 93/6, 195/3, 92/2, 91/2, 90/2, 196/2, 87/2, 86/2, 86/4, 85/2, 85/4, 84/2, 84/4, 83/2, 83/4, 82/2, 82/4, 81/12, 81/10, 195/5, 166/4, 205/5, 170/2, 171/4, 171/7 i część działek nr 93/5, 92/1, 91/1, 90/1, 196/1, 87/1, 151, 154, 81/5, 205/4, 171/3, 171/6, 172/3, 207/5, 81/6, 75/4 i 75/2 w obrębie nr 38 jedn. ewid. Kraków Podgórze, nr: 9/3, 8/5, 6/3, 6/2, 8/8 i części działek nr: 6/1, 4/8, 4/7, 8/3, 104/1 (dawna 104), 4/6, 4/4 i 3/6 w obrębie nr 35 jedn. ewid. Kraków Podgórze".

1. Decyzją nr 4/736/09 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

• Działka nr 151 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00052373/9 o pow. 0.4647 ha, dzieli się na działki:
- nr 151/1 o pow. 0.0265 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 151/2 o pow. 0.4382 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 154 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KW 52363 o pow. 1.7115 ha, dzieli się na działki:
- nr 154/1 o pow. 0.0041 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 154/2 o pow. 1.7074 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 3/6 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00025707/2 o pow. 0.0657 ha, dzieli się na działki:
- nr 3/8 o pow. 0.0306 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 3/9 o pow. 0.0351 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 4/4 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00023961/6 o pow. 0.7178 ha, dzieli się na działki:
- nr 4/14 o pow. 0.0492 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 4/15 o pow. 0.6686 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 4/6 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00023961/6 o pow. 0.0489 ha, dzieli się na działki:
- nr 4/16 o pow. 0.0292 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 4/17 o pow. 0.0197 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 8/3 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00361730/9 o pow. 0.2606 ha, dzieli się na działki:
- nr 8/13 o pow. 0.1332 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 8/14 o pow. 0.1274 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 104/1 (d. 104) obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00213850/4 o pow. 0.1064 ha, dzieli się na działki:
- nr 104/2 o pow. 0.0592 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 104/3 o pow. 0.0472 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 75/2 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00239067/6 o pow. 0.1036 ha, dzieli się na działki:
- nr 75/6 o pow. 0.0377 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 75/7 o pow. 0.0659 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 75/4 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00239067/6 o pow. 0.1394 ha, dzieli się na działki:
- nr 75/8 o pow. 0.1179 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 75/9 o pow. 0.0215 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 81/6 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00248520/6 o pow. 0.3595 ha, dzieli się na działki:
- nr 81/18 o pow. 0.3188 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 81/19 o pow. 0.0407 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 172/3 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00237076/8 o pow. 0.1786 ha, dzieli się na działki:
- nr 172/6 o pow. 0.1601 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 172/5 o pow. 0.0185 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 207/5 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00238789/6 o pow. 0.2400 ha, dzieli się na działki:
- nr 207/7 o pow. 0.0257 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 207/8 o pow. 0.2143 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 196/1 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00196166/6 o pow. 0.0330 ha, dzieli się na działki:
- nr 196/3 o pow. 0.0014 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 196/4 o pow. 0.0313 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 81/5 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00248520/6 o pow. 0.9751 ha, dzieli się na działki:
- nr 81/14 o pow. 0.0148 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 81/15 o pow. 0.9603 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 87/1 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00332919/6 o pow. 0.1336 ha, dzieli się na działki:
- nr 87/3 o pow. 0.0051 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 87/4 o pow. 0.1285 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 90/1 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00337904/3 o pow. 0.3737 ha, dzieli się na działki:
- nr 90/3 o pow. 0.0146 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 90/4 o pow. 0.3591 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 91/1 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00335757/3 o pow. 0.4658 ha, dzieli się na działki:
- nr 91/3 o pow. 0.0098 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 91/4 o pow. 0.4560 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 92/1 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00052375/3 o pow. 0.6224 ha, dzieli się na działki:
- nr 92/4 o pow. 0.0127 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 92/5 o pow. 0.6097 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 93/5 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00249821/3 o pow. 0.1501 ha, dzieli się na działki:
- nr 93/8 o pow. 0.0017 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 93/9 o pow. 0.1484 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 171/3 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00233980/0 o pow. 0.0113 ha, dzieli się na działki:
- nr 171/8 o pow. 0.0009 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 171/9 o pow. 0.0104 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 171/6 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00233980/0 o pow. 0.1589 ha, dzieli się na działki:
- nr 171/10 o pow. 0.0054 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 171/11 o pow. 0.1535 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 205/4 obręb 38 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00236402/6 o pow. 0.3700 ha, dzieli się na działki:
- nr 205/9 o pow. 0.0005 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 205/10 o pow. 0.3695 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 4/7 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KW 23961 o pow. 0.2338 ha, dzieli się na działki:
- nr 4/10 o pow. 0.0031 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 4/11 o pow. 0.2307 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 4/8 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KW 23961 o pow. 0.2365 ha, dzieli się na działki:
- nr 4/12 o pow. 0.0013 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 4/13 o pow. 0.2352 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 6/1 obręb 35 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00023959/9 o pow. 0.3376 ha, dzieli się na działki:
- nr 6/4 o pow. 0.0022 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 6/5 o pow. 0.0073 ha - przeznaczona pod budowę drogi
- nr 6/6 o pow. 0.3281 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. Decyzji nr 4/736/09 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 4/736/09 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-30
Data publikacji:
2009-10-30
Data aktualizacji:
2009-10-30