Dokument archiwalny
Wylazy nieruchomościpodane do publicznej wiadomości (TG_2009-10-30)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 22.10.2009 r. do 11.11.2009 r.

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy ul. Karmelickiej 20, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2287/2009 z dnia 20 października 2009r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy ul. Królewskiej 82, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2288/2009 z dnia 20 października 2009r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy ul. Starowiślnej 45 i ul. Berka Joselewicza 22, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2289/2009 z dnia 20 października 2009r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy ul. Królewskiej 47, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2290/2009 z dnia 20 października 2009r.
- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy Placu Wolnica 14, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2291/2009 z dnia 20 października 2009r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie na oś. Na Wzgórzach 27, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2292/2009 z dnia 20 października 2009r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem położonym w Krakowie przy ul. Miechowity 21A, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2293/2009 z dnia 20 października 2009r.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

od 23.10.2009 r. do 12.11.2009 r.
- nieruchomości oznaczonych jako:
• działka ewidencyjna nr 841/409 o pow. 18 m2, obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. St.A.Poniatowskiego przeznaczona do sprzedaży,
• działka ewidencyjna nr 337/4 o pow. 63 m2, obręb 49 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Gałczyńskiego przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste,
• działka ewidencyjna nr 23/3 o pow. 1521 m2, obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy Al.Gen.Bora Komorowskiego przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 583/6 o pow. 0,3630 ha obręb 42 Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego 18 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały -Zachód " oraz osób fizycznych będących jej użytkownikami wieczystymi,
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 583/22 o pow. 0,3233 ha, obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Zielińskiej 20 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały-Zachód" z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 8 oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 67/12 o pow. 0,2150 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Niepodległości 16 na rzecz współużytkowników wieczystych tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" i osób fizycznych.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 /4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 16.10.2009 r. do 05.11.2009 r.
- dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Opatkowickiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 45/2, obręb 89, jednostka ewidencyjna Podgórze przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-30
Data publikacji:
2009-10-30
Data aktualizacji:
2009-10-30