Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.JI.62101-64/09                                                                                 Kraków, dnia 09.10.2009r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Rafała Dudka, reprezentującego DRAFT Spółka Inżynierska S.C. R.,Dudek D.,Białas występującego z upoważnienia Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie do rowu w zlewni potoku Rzewnego ścieków opadowych z inwestycji p.n. „Budowa ul. Żywieckiej w Krakowie odcinek od ul. Zawiłej do ul. Nowoobozowej".


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data aktualizacji:
2009-10-09