Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.TPA.7331-3127/08 Kraków, dnia 07.10.2009r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa linii kablowej Sn 15kV relacji GPZ Górka - stacje transformatorowe nr 2350 przy ul. Powstańców oraz nr 2305 przy ul. Ognistych Wici, na działkach nr 51/3, 51/5, 51/6, 65, 66, 67, 68, 76/12, 76/13, 76/14, 76/16, 77/12, 77/14, 77/15, 78/12, 78/24, 78/26, 78/33, 78/45, 78/46, 78/47, 78/48, 78/49, 78/51, 78/52, 78/53, 78/54, 78/55, 78/56, 78/58, 78/60, 78/61, 78/62, 78/66, 78/67, 120/7, 121/2, 122/5, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, 123/14, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 125/7, 125/8, 125/10, 125/11, 125/14, 125/15, 125/16, 194/3, 194/9, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 8194/15, 195, 196/2, 198/7, 198/8,, 243, 244, 245/1, 245/4, 245/5, 246/8, 246/9, 246/10, 246/21, 246/27, 246/29, 246/31, 272/1, 274/14, 281, 285, 286, 287, 292/2 obr. 1 w Krakowie - Nowej Hucie"


z wniosku : ENION GRUPA TAURON S.A. Oddział w Krakowie, Zakład Energetyczny Kraków działającej przez pełnomocnika P Adama Paczyńskiego i P. Łukasza Dańca

w dniu 07.10.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2979/09

 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data aktualizacji:
2009-10-09