Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.

WS-08.AZ.62101-73/09                                                                         Kraków, dnia 02.10.2009r.

 


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Władysława Suszczyńskiego, występującego z upoważnienia Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
- wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu ścieków opadowych z terenu Ogródka Jordanowskiego oraz boiska sportowego „Orzeł" zlokalizowanego przy ul. Wrony w Krakowie udzielonego Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Krakowie decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-10.JI.62101-20/04 z dnia 03.08.2004r.
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie do rowu w rejonie ul. Zagumnie ścieków opadowych z terenu inwestycji pn. „Budowa Centrum Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji" zlokalizowanej przy ul. Działowskiego w Krakowie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-02
Data publikacji:
2009-10-02
Data aktualizacji:
2009-10-02