Dokument archiwalny
02.10.2009 r. - ZDROWO JEM, ZDROWO ŻYJĘ – kampania edukacyjna

ZDROWO JEM, ZDROWO ŻYJĘ

Urząd Miasta Krakowa rozpoczął kampanię edukacyjną „Zdrowo jem, zdrowo żyję" na rzecz prawidłowego i zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi dzieciom oraz ich rodzicom na kształtowanie prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywnego stylu życia i kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych.
Dnia 24 września o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się trzydniowa konferencja naukowa skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół krakowskich oraz innych placówek oświatowych. Podczas konferencji zostało oficjalnie wręczone przez p. Kazimierza Bujakowskiego z-cę Prezydenta Miasta Krakowa porozumienie. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie promocji zdrowia i oświaty prozdrowotnej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości, a w szczególności promocja i upowszechnianie programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!".
Stronami porozumienia są:
Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez:
- p. Elżbietę Lęcznarowicz - Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa,
- p. Jana Żądło - p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - p. dr hab. med. Rafała Niżankowskiego
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - p. Adama Jędrzejczyka
   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców - p. Małgorzatę Skonieczną - Prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców,
- p. Andrzeja Gantnera - Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

W ramach rozpoczętej kampanii został przeprowadzony konkurs na hasło promujące zdrowie.
Komisja w składzie:
- p. Maria Kret - Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie - specjalista d/s żywienia,
- p. Jarosław Szwec - aktor Teatru Ludowego w Krakowie,
- p. Marcel Wiercichowski - aktor Teatru Bagatela w Krakowie
wybrała 6 najciekawszych spośród 71 nadesłanych haseł i wyłoniła zwycięzców konkursu.

Podczas konferencji zostały wręczone przez p. Kazimierza Bujakowskiego z-cę Prezydenta nagrody laureatom konkursu. Nagrody otrzymali uczniowie:

Miejsce I
Agnieszka Badura i Sonia Jasiołek - Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
Hasło: „WIEM CO JEM I AKTYWNIE SPĘDZAM DZIEŃ".

Miejsce II
Anna Wieczorek - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr3 w Krakowie - II Liceum Ogólnokształcące.
Hasło: „RECEPTA NA ZDROWE DNI I NOCE - SPACER, WARZYWA, OWOCE".

Miejsce III
Monika Latos i Aneta Sarota - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.
Hasło: „BIEGAJ DUŻO, ŻYJ AKTYWNIE, BĘDZIESZ CZUŁ SIĘ POZYTYWNIE".

Wyróżnienia:
1) Katarzyna Jerzykowska - XI Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie).
Hasło: „ZDROWIE TO ŻYCIE, NIE MARNUJ GO"

2) Karol Ostafin - Internat przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie.
Hasło „ZYCIE JEST JAK TRAWA; ZALANA LUB SPALONA GINIE..."

3) Karolina Woszczyna i Dominika Zdziech - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
Hasło: „JAK SIĘ CHODZI TO NIE SZKODZI".

Podczas części wykładowej omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: znaczenia zdrowego żywienia w redukcji chorób cywilizacyjnych (otyłości, wysokiego poziomu cholesterolu), znaczenia żywienia dla prawidłowego rozwoju dziecka czy świadomej kontroli masy ciała. Prelekcje wygłosili:
- Andrzej Gantner - członek Zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Wiceprzewodniczący Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia powołanej przez Ministra Zdrowia „Wytyczne WHO i zalecenia Białej Księgi Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością oraz ich implementacja na poziomie regionalnym".
- prof. dr hab. Jacek Sieradzki - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Metabolicznych „Żywieniowe czynniki ryzyka, znaczenie zdrowego żywienia w redukcji ryzyka chorób cywilizacyjnych".
- dr n. med. Tomasz Klupa - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Metabolicznych „Błędy w żywieniu jako źródło chorób cywilizacyjnych".
- dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel - Zawadzka -- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Żywienia Człowieka „Znaczenie żywienia dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży".
- dr Dorota Ambroży - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
- Małgorzata Niemiec - Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wojewódzki Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie „Realizacja zadań określonych w podstawie programowej z edukacji zdrowotnej a program „Szkoła Promująca Zdrowie".
- Alicja Lipowska - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie, p. Wiesława Drewniak - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie „Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Miasta Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem programu „Trzymaj Formę!".

Część warsztatowa w dniu 25 września poświęcona była:

1) W jaki sposób dołączyć do sieci Szkół Promujących Zdrowie? - realizacja programu na przykładzie doświadczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 - p. Ewa Piaseczna - Donhöffner - Dyrektor ZSOI nr 5 w Krakowie.
2) Prezentacja programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!" - p. Andrzej Gantner - członek Zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Wiceprzewodniczący Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia powołanej przez Ministra Zdrowia, p. Alicja Lipowska - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie, Wiesława Drewniak - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie.
3) Metoda projektu - praktyczne zastosowanie w realizacji programu „Trzymaj Formę!" - p. Justyna Franczak, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Część warsztatowa 28 września 2009 r. obejmowała tematykę:

1) Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży - dr n. med. Beata Piórecka, mgr Agnieszka Kozioł-Kozakowska - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Żywienia Człowieka.
2) Zadania pielęgniarki szkolnej w zakresie zdrowego żywienia - p. Wanda Tatara - Zastępca Kierownika Śródmiejskiego Centrum Medycyny Środowiska Szkolnego "Scholar", p. Krystyna Synowska - Gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1.
3) Zalecany asortyment sklepików szkolnych - p. Lucyna Ciempka - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie.
4) Przykładowe formy lekcji w promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - dr Krystyna Kapik - Gruca, dr Mirosław Kost - Akademia Wychowania Fizycznego.

Ponadto w ramach kampanii planuje się przeprowadzenie innych konkursów związanych z promowaniem zdrowego stylu życia skierowanych do uczniów szkół krakowskich - szczegóły w załączniku

 

Załączniki:
Planuje się

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-02
Data publikacji:
2009-10-02
Data aktualizacji:
2009-10-02