Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-1018/09 Kraków, dnia 28.09.2009 r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału ogólnospławnego i sanitarnego w ul. Białoprądnickiej bocznej i terenach zielonych w rejonie rzeki Białuchy i torów PKP do rejonu ul. Pasteura wraz z przebudową odcinka kanału sanitarnego na os. Prądnik Biały na działkach nr 536/5, 42/3, 43, 531/4, 9/4, 9/3, 8/5, 8/2, 6/2, 6/6, 6/5, 5/2 , 5/1, 531/4, 30/1, 4, 535 obr. 42 w Krakowie-Krowodrzy".

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1 działającego przez pełnomocników: Pana Jana Rajtara oraz Panią Ewę Zygmunt-Mielec


w dniu 24.09.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2847/09

 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data aktualizacji:
2009-09-28