Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-1299/09 Kraków, dnia 28.09.2009r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 150-300 w ul. Grzegórzeckiej, Wandy w Krakowie na działkach nr 302 ,298/16, 298/15, 270/46, 270/49, 253/6, 298/3 obr. 17 Śródmieście

z wniosku Gerium Polska Development Sp. z o.o. ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków występującej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Grzywacz

w dniu 28.09.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2863/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek,wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data aktualizacji:
2009-09-28