Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2009/2/48 ul. Topazowa 8

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TOPAZOWA 8

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU

3. Własność budynku: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

4. Wielkość i struktura mieszkania: 2 POK.
POW. UŻYTKOWA - 42,89 m2
KONDYGNACJA - I

5. Wyposażenie techniczne: INSTALACJA WODNA, INSTALACJA KANALIZACYJNA, INSTALACJA CO, ŁAZIENKA, BALKON,

6. Stan techniczny lokalu: B. DOBRY

7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 476,08 zł + 303,26 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Wielkość: 50 m2 lub więcej
- Struktura:
- Standard:
- Wyposażenie techniczne: instalacja wodna, kanalizacyjna, co, elektryczna, lokal samodzielny
- Lokalizacja: Kraków

OSOBA JEST ZAINTERESOWANA SPŁATĄ ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA
9 Data złożenia oferty: 25 września 2009 r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data aktualizacji:
2011-02-23