Dokument archiwalny
28.09.2009 r. - Stypendium naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich

EK-09.409-5/09                                           Kraków, 24.09.2009 r.

Dot. ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo - badawczych.

Szanowni Państwo,
Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo - badawczych.

   Uprzejmie informuję, iż służby prawne Wojewody Małopolskiego prowadzą postępowanie nadzorcze dotyczące kontroli legalności uchwały Nr LXXIX/1016/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo - badawczych oraz zasad ich udzielania, w związku z niniejszą sytuacją wstrzymuje się do wyjaśnienia przyjmowanie wniosków do ww. stypendium.
O rozstrzygnięciach Wojewody zostaniecie państwo poinformowani.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 012-616-51-85.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji
                       Jan Żądło

Załączniki:
Stypendium naukowe Miasta Krakowa

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-28
Data publikacji:
2009-09-28
Data aktualizacji:
2009-09-28