Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG 2009-09-25)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 09.09.2009 r. do 29.09.2009 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1877/2009 z dnia 27 sierpień 2009r.


od 10.09.2009 r. do 30.09.2009 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa:
1. Nr 1948/2009,
2. Nr 1947/2009,
3. Nr 1950/2009,
4. Nr 1951/2009
z dnia 4 września 2009r.

od 18.09.2009 r. do 08.10.2009 r.
- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący następujące lokale mieszkalne
1) Lokal mieszkalny Nr 32 położony przy Al. Słowackiego Nr 11 B o powierzchni użytkowej 18,92 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia
29.01.2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11/1 o powierzchni 0,0469 ha obręb 59 Śródmieście, objętej KW KR1P/00079775/2,
2) lokal mieszkalny Nr 11 i 11a położony przy ul. Bogusławskiego Nr 10 o powierzchni użytkowej 105,06 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia
28.03.2101 r. udziału wynoszącego 57/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 49/1 o powierzchni 0,0540 ha obręb 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00089563/6,
3) lokal mieszkalny Nr 6 położony przy ul. Krowoderskiej Nr 50 o powierzchni użytkowej 32,70 m² z przynależną piwnicą o powierzchni 4,71 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 77/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 36 o powierzchni 0,0249 obręb 116 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00089323/2,
4) lokal mieszkalny Nr 17 położony przy ul. Gurgacza Nr 5 o powierzchni użytkowej 18,07 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30.09.2102 r. udziału wynoszącego 16/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 214/12
o powierzchni 0,0463 ha obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00078513/1
5) lokal mieszkalny Nr 3 położony przy ul. Semperitowców Nr 5 o powierzchni użytkowej 37,64 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 14.03.2090 r. udziału wynoszącego 125/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 186/8 o powierzchni 0,0142 ha obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00085203/7,
6) lokal mieszkalny Nr 7 położony przy al.Wł.Beliny-Prażmowskiego Nr 16b
o powierzchni użytkowej 44,62 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 08.12.2098 r. udziału wynoszącego 38/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 230 o powierzchni 0,0698 ha obręb 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00074711/1,
7) lokal mieszkalny Nr 30A i B położony przy ul. Zyblikiewicza Nr 5 o powierzchni użytkowej 131,47 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia
06.08.2103 r. udziału wynoszącego 9/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96 o powierzchni 0,6459 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00073339/2,
8) lokal mieszkalny Nr 45 położony w trzeciej klatce na czwartym piętrze budynku przy ul. Zyblikiewicza Nr 5 o powierzchni użytkowej 18,68 m², wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste do dnia 06.08.2103 r. udziału wynoszącego 1/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96 o powierzchni 0,6459 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00073339/2,
9) lokal mieszkalny Nr 159 położony w jedenastej klatce na pierwszym piętrze budynku przy ul. Zyblikiewicza Nr 5 o powierzchni użytkowej 22,57 m², wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste do dnia 06.08.2103 r. udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 96 o powierzchni 0,6459 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00073339/2,
10) lokal mieszkalny Nr 4a położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Św. Krzyża Nr 3 o powierzchni użytkowej 52,17 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 08.07.2103 r. udziału wynoszącego 67/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 244/2 o powierzchni 0,0299 ha obręb 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00139486/8,
11) lokal mieszkalny Nr 19 położony na drugim piętrze budynku przy Al. Kijowskiej Nr 10 o powierzchni użytkowej 25,03 m², wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 08.07.2103 r. udziału wynoszącego 6/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 399/5 o powierzchni 0,1171 ha obręb 4 Krowodrza objętej KW KR1P/00079190/7,
12) lokal mieszkalny Nr 5 położony na pierwszym piętrze budynku przy Al. Kijowskiej Nr 30 o powierzchni użytkowej 51,26 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 19.12.2099 r. udziału wynoszącego 50/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 272/2 o powierzchni 0,0250 ha obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00141825/4,
13) lokal mieszkalny Nr 7 położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Pomorskiej Nr 5a o powierzchni użytkowej 30,36 m², wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30.07.2103 r. udziału wynoszącego 32/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 198/1 o powierzchni 0,0322 ha obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00077346/2,
14) lokal mieszkalny Nr 18 położony na piątym piętrze budynku przy ul. Józefitów Nr 1
o powierzchni użytkowej 28,04 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 14.01.2102 r. udziału wynoszącego 24/1000 części nieruchomości oznaczonej
nr działki 171 o powierzchni 0,0404 ha obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00002067/6,
15) lokal mieszkalny Nr 12 położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Radosnej Nr 7-9 o powierzchni użytkowej 27,32 m² z przynależną piwnicą o powierzchni
o powierzchni 3,76 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 15/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 472/3 o powierzchni 0,1886 ha obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00263527/6,
16) lokal mieszkalny Nr 31 położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Radosnej Nr 7-9 o powierzchni użytkowej 48,40 m² z przynależną piwnicą o powierzchni
o powierzchni 3,76 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 25/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 472/3 o powierzchni 0,1886 ha obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00263527/6,
17) lokal mieszkalny Nr 2 położony na parterze budynku przy ul. Węgierskiej Nr 3
o powierzchni użytkowej 20,01 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.12.2102 r. udziału wynoszącego 51/1000 części nieruchomości oznaczonej
nr działki 343/1 o powierzchni 0,0547 ha obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00222818/4,
18) lokal mieszkalny Nr 2 położony w pierwszej klatce na parterze budynku przy ul. Dekerta Nr 17 o powierzchni użytkowej 50,32 m² z przynależną piwnicą
o powierzchni 3,40 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 45/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 146/1 o powierzchni 0,0480 ha obręb 14 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00237326/6,
19) lokal mieszkalny Nr 5 położony w pierwszej klatce na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekerta Nr 17 o powierzchni użytkowej 51,34 m² z przynależną piwnicą
o powierzchni 7,84 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 49/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 146/1 o powierzchni 0,0480 ha obręb 14 jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00237326/6.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 14.09.2009 r. do 04.10.2009 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 423 obręb 34-krowodrza na cele: garaż, budynek gospodarczy (skład) oraz zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działki nr 1155/1 oraz nr 1156 obręb 43-Krowodrza na cele: droga dojazdowa, dojście (droga dojazdowa), zieleń miejska (rolniczy), ma rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 267/13 obręb 16-Krowodrza na cele: dojście (droga dojazdowa), zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 16.09.2009 r. do 06.10.2009 r.
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 997/4 o powierzchni 0,0037 ha, położonej w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Mackiewicza, przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 21.09.2009 r. do 11.10.2009 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 213/66 obręb 55 - Podgórze, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 263/75 obr. 69-Podgórze, na cel: droga dojazdowa i zieleń przydomowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-25
Data publikacji:
2009-09-25
Data aktualizacji:
2009-09-25