Dokument archiwalny
Obowiązkowa zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności

Przedsiębiorco !

 

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U.07.251.1885) od 1 stycznia 2010 roku - tracą aktualność zaświadczenia do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku - zobowiązani są do końca 2009 r.  do dokonania aktualizacji swoich zaświadczeń o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności z kodów PKD 2004 na PKD 2007.

Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności w załatwieniu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty przetargu itp.

Bezpłatnej zmiany klasyfikacji można dokonać codziennie (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:40 - 1800, stanowiska 1,2,3) w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK w Krakowie, ul. Wielicka 28A (III piętro).

Informacje można znaleźć na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=479.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2009-10-02