Dokument archiwalny
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - III rata.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków,
że 30 września 2009 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.
Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu w Pekao S.A. :

44 1240 4722 1111 0000 4851 1108

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pod numerami telefonów (0-12) 61-69-304 do 308 oraz -310 i -322.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2009-09-23