Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-1745/09 Kraków, dnia 17.09.2009

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa: budynku zaplecza socjalnego zespołu boisk sportowych w ramach kompleksu Moje boisko - ORLIK 2012, zjazdu technicznego na prawach zjazdu indywidualnego z ul. Halszki, placu wejściowego, masztów - oświetleniem boisk, przy ul. Bujaka/Halszki w Krakowie" - działki nr 3/2, 4/2, 197/18, 3/4, 2/17 obr.65 Podgórze.

z wniosku : Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie reprezentowany przez Pana Krzysztofa Kowala działającego przez pełnomocnika Pana Ireneusza Piotrowskiego

w dniu 16.09.2009. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2747/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2009-09-21