Dokument archiwalny
FINAŁ KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2009”


Zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Wśród ponad 900 samorządów, które przystąpiły do akcji jest również Kraków. W 55 szkołach podstawowych i gimnazjalnych, biorących udział w kampanii przeprowadzono działania profilaktyczne i konkursy, które wyłoniły 18 krakowskich laureatów. Na początku października przedstawiciela Miasta wręczą wyróżnionym uczniom dyplomy gratulacyjne i nagrody rzeczowe, przekazane przez organizatorów akcji: Fundację „Trzeźwy Umysł" i Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz lokalnego partnera kampanii - Urząd Miasta Krakowa.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania, której medialną twarzą jest krakowianin Robert Kubica, startujący w F1, opiera się na profesjonalnych pomocach edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i dorosłych. W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się m.in. 5 konkursów indywidualnych: dla uczniów szkół podstawowych - „Przygoda tuż za progiem" i „Ping? Pong" oraz dla gimnazjalistów - „Moja pasja - moja tarcza", „Formuła na trzeźwość" i „Szukamy młodych mistrzów". Jesienią, na zakończenie akcji, swoje siły będą mogły sprawdzić zespoły klasowe i grupy świetlicowe.

Lista nagrodzonych uczniów jest dostępna w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 518 oraz pod numerem telefonu 012 616-9418. Szkoły, w których uczą się laureaci kampanii zostaną pisemnie poinformowane o miejscu i terminie wręczenia wyróżnień.

Patronat nad kampanią sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polski Komitet Olimpijski. W Krakowie akcja realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2009-09-21