Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1-DPO.7331-91/09 Kraków, dnia 1.09.2009 r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym, układem komunikacyjnym i oświetleniem na dz. nr 121/8 i 121/19 obr 16 Nowa Huta oraz zjazdem z ul Jaskrowej dz. nr 232/1 obr 16 Nowa Huta".

z wniosku: Zespołu Ekonomiki Oświaty, ul Fatimska 7, Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Kołodzieja

w dniu 31.08.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2629/09

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-09-02
Data publikacji:
2009-09-02
Data aktualizacji:
2009-09-02