Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-2-JKO.7331-2879/06 Kraków, dnia 07.08.2009r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC na dachu budynku przy os. Złotej Jesieni 2 w Krakowie na dz. Nr 25/1 obr. 8 Nowa Huta

z wniosku : Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181 ,02-222 Warszawa występującej przez pełnomocnika P. Mirosława Mozdżenia

w dniu 06.08.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2389/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-08-07
Data publikacji:
2009-08-07
Data aktualizacji:
2009-08-07