Dokument archiwalny
XIII Forum Mobilności

XIII Forum Mobilności odbędzie się 2 lipca br. o godz. 16:00 w Sali Obrad RMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4. Tym razem tematem spotkania będą: "Czarne punkty na drogach Krakowa i zasady podejmowania decyzji w zakresie budowy sygnalizacji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego". Do udziału w dyskusji serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Stale wzrastająca liczba pojazdów na terenie Krakowa powoduje szereg problemów związanych z utrzymaniem płynności ruchu, punktualnością komunikacji miejskiej oraz zwiększoną emisją spalin. Aby naświetlić skalę problemu i przedyskutować ewentualne rozwiązania tych i podobnych problemów transportowych, Biuro Infrastruktury Miasta przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP organizuje Forum Mobilności. Inicjatywa Forum narodziła się w roku 2006 w ramach projektu CARAVEL CiViTAS realizowanego w latach 2005-2009 przez Urząd Miasta Krakowa.
Spotkania Forum organizowane są co dwa miesiące, przeważnie w ostatni czwartek miesiąca. Forum ma charakter otwarty, dlatego do dyskusji nad ustalonymi wcześniej zagadnieniami są zapraszani eksperci zajmujący się tematyką transportową oraz mieszkańcy miasta. Wymiana poglądów stanowi cenne źródło informacji i wpływa na właściwy rozwój systemu transportowego w mieście.


 

Podmiot publikujący:
BIURO INFRASTRUKTURY MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
JÓZEFA KĘSEK, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
DARIUSZ NIEWITAŁA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-07-01
Data publikacji:
2009-07-01
Data aktualizacji:
2009-07-02