Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-390/08 Kraków, dnia 30.06.2009 r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa spinającej sieci wodociągowej pomiędzy ul. Podgórki Tynieckie a ul. Dąbrowa do skrzyżowania z ul. Fedkowicza na działkach nr 1/4, 13/1, 12/2, 12/3, 11/9, 11/8, 11/4, 11/2, 11/5, 21, 38/8, 38/9, 41/4, 125/8, 125/7, 154/2, 155/1, 259/1, 225/3, 125/10 obr.75 oraz 3/2 obr.76 w Krakowie-Podgórzu"


z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1 działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara


w dniu 29.06.2009 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1904/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-30
Data publikacji:
2009-06-30
Data aktualizacji:
2009-06-30