Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-2-EŁY.7331-3670/06 Kraków, dnia 15.06.2009r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa Trasy Galicyjskiej w Krakowie od ul. Miłosza do Al. 29 Listopada Etap I- rejon ulic 29Listopada, Siewnej, Nad Strugą" - dz.836, 831, 837, 835, 834, 833, 832, 828, 825, 824, 826/1, 826/2, 559, 544, 827, 543, 542, 560, 558, 549, 550, 547, 545, 546, 526, 527, 528, 529, 536, 829, 537, 538, 539, 249, 248, 251, 247, 246/2, 246/1, 243, 238, 240, 239, 237, 194, 195, 196/2, 196/1, 199, 203, 204, 201, 202, 216/1, 217/1, 218/4, 215/1, 214, 205/1, 200, 197/1, 198/1, 197/2, 198/2, 263, 212, 213, 210, 211, 208, 209, 206, 207, 541 obr. 43 Krowodrza, 72, 683 obr. 22 Śródmieście

z wniosku: Krakowskiego Zarządu Dróg (obecnie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu) ul. Centralna 53, 31-586 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Garpiela

w dniu 09.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego jw. nr AU-2/7331/1704/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30. - 15.30

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-15
Data publikacji:
2009-06-15
Data aktualizacji:
2009-06-15