Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-2-EŁY.7331-3672/06 Kraków, dnia 15.06.2009r.

 OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa Trasy Galicyjskiej w Krakowie od ul. Miłosza do Al. 29 Listopada Etap III- rejon ulic : Żabiniec, Żmujdzkiej, Opolskiej, Imbramowskiej, Grażyny, Szafirowej, Legnickiej" - dz. nr 1175, 1174/1, 1144/1, 1137/1, 1136/1, 1132/1, 1133/1, 1044/1, 1043/1, 1039/1, 1045/5, 901/3, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1122, 1121, 1119, 1118, 1116/1, 1116/2, 1185, 1117, 1114, 1115/2, 1115/1, 1109/3, 1109/2, 1109/4, 1108, 1107, 1111, 1112, 1113, 1104/2, 1104/1, 1105, 1106, 1101/1, 1101/2, 1110/5, 1110/6, 1110/4, 1099/2, 1097, 868/1, 868/2, 861, 860, 862, 831, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 1061,1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1058/1, 1058/2, 1060, 1053/1, 1145/1, 1160/1, 1155/1, 1154/1 obr.43 Krowodrza,
dz. nr 551/23, 22/4, 560, 551/11, 551/19, 22/3, 105/3, 113, 114, 115/1, 115/2, 573, 519, 521/13, 521/9, 521/2, 522/7, 522/8, 522/9, 523/2, 523/6, 524/4, 524/2, 525/3, 526/1, 526/2, 527/1, 527/2, 528/3, 528/4, 529/10, 529/11, 529/13, 530/7, 531/3, 532/2, 533/2, 534/2, 535, 537/2, 538/12, 538/3, 539/2, 541/2, 542/2, 542/3, 543, 544, 545/1, 546/1, 547, 548, 549/1, 549/2, 549/3, 550, 574, 503 506 obr.44 Krowodrza

z wniosku: Krakowskiego Zarządu Dróg (obecnie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu) ul. Centralna 53, 31-586 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Garpiela

w dniu 09.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego jw. nr AU-2/7331/1706/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30. - 15.30

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-15
Data publikacji:
2009-06-15
Data aktualizacji:
2009-06-15