Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-2-EŁY.7331-2257/06 Kraków, dnia 10.06.2009r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

przebudowa ul.Myślenickiej w Krakowie" -
dz. nr 511, 505/1, 406/1, 409, 519, 410/2, 410/3, 411/4, 520, 297/2, 297/1, 294, 293/2, 282/13, 282/14, 282/12, 282/11, 282/10, 282/20, 282/19, 282/17, 281/2, 507/2, 506/6, 265, 276/5, 276/6, 298/4, 277, 298/1, 298/5, 298/10, 302/1, 303/1, 303/2, 411/5, 420/11, 406/2 obr.90 Podgórze,
dz. nr 19/1, 17, 10, 243, 8, 6/2, 6/1 obr.91 Podgórze,
dz. nr 116, 513, 164/3, 195, 25, 21/3, 21/1, 21/5, 511, 512, 30/11, 30/12, 30/14, 40, 41, 42/2, 42/1, 46/3, 46/2, 48/5, 48/4, 53, 52/3, 52/2, 54, 66, 68, 69, 84, 85/3, 85/4, 86/3, 86/2, 87/1, 95/3, 96/1, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/6, 104/1, 106, 202, 226/1, 260, 261/1, 318, 331, 333/1, 332/1, 344/1, 111//3,111/4, 111/2, 344/3, 345, 520/1, 520/2, 349, 351, 353/1, 353/2, 88, 113/4, 113/2, 114, 297/6, 297/4 obr.92 Podgórze,
dz. nr 65, 70/2, 70/7, 654, 41, 657/2, 61/1, 61/2 obr.93 Podgórze

z wniosku Zarządu Dróg i Komunikacji (obecnie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) 31-586 Kraków ul. Centralna 53

w dniu 09.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1707/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-15
Data publikacji:
2009-06-15
Data aktualizacji:
2009-06-15