Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-2.TPA-7331-2932/05 Kraków, dnia 10.06.2009r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa ulicy Brzezińskiego na odcinku od ul. Balickiej w kierunku stacji PKP Kraków-Mydlniki na dz. 249, 62, 63, 64, 71, 248/1 obr. 49 w Krakowie - Krowodrzy"

z wniosku : Zarządu Gospodarki Komunalnej (aktualnie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu) działającego przez pełnomocnika P. Kazimierza Kwaśniewskiego

w dniu 10.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/7331/1729/09 umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-10
Data publikacji:
2009-06-10
Data aktualizacji:
2009-06-10