Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-2394/08 Kraków, dnia 10.06.2009r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej Ø300 mm w ul.Hamernia w Krakowie na działkach nr 326/10,342/2,341,432/1 obr.6 Krowodrza

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika Pana Stanisława Lasko

w dniu 09.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1713/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-10
Data publikacji:
2009-06-10
Data aktualizacji:
2009-06-10