Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-597/09 Kraków, dnia 02.06.2009

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa napowietrznej linii 110kV Skawina - Balicka - Prądnik w przęśle pomiędzy słupami nr 60-63 wraz z budową kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej dla kabla światłowodowego" - działki nr 266/1, 35/52, 35/59, 35/53, 35/58, 35/40, 35/60, 258 (obr.49 Krowodrza), 14/23 (obr.48 Krowodrza).

z wniosku : Spółdzielni Mieszkaniowej Grodzka - ul. Szablowksiego 6, 30-127 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Tondyrę

w dniu 02.06.2009. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1625/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-03
Data publikacji:
2009-06-03
Data aktualizacji:
2009-06-03