Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-1-JKK.7331-2689/08 Kraków, dnia 2.06.2009 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 SFERIA S.A. Kraków Sandomierska KRA 0064 zlokalizowanej na dachu budynku usługowego, położonego przy ul. Sandomierskiej 6, w Krakowie, na działkach nr 478/1, 479/2 obr. 10 Podgórze"

z wniosku: SFERIA SA, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Jamróga

w dniu 1.06.2009 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/7331/1618/09 o umorzeniu postępowania

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-02
Data publikacji:
2009-06-02
Data aktualizacji:
2009-06-02