Dokument archiwalny
Informacja w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Krakowa, w dniach od 3.07.2009 r. do 23.07.2009 r., został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do dnia 31.12.2009 r. w trybie bezprzetargowym, obejmujący działkę nr 91 obr. 13 Śródmieście, na rzecz P.H.-U. „Kazimierz" Sp. z o.o., na cel: plac targowy.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-07-02
Data publikacji:
2009-07-03
Data aktualizacji:
2009-07-03