Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-2755/08 Kraków, dnia 17.04.2009r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociągowej Ø 100 mm w rejonie ulic: Wielkanocnej i Widłakowej w Krakowie na działkach nr : 319/44, 329, 309, 328/1 obr. I 177/21, 177/10 obr. 5 Podgórze

z wniosku Pani Anny Piotrowskiej zam. ul. Brzozowa 11/8, 31-050 Kraków oraz Pana Andrzeja Piotrowskiego zam. ul. Nowolipki 24/12, 01-019 Warszawa

w dniu 16.04.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1092/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-04-22
Data publikacji:
2009-04-22
Data aktualizacji:
2009-05-19