Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-2924/08 Kraków, dnia 08.04.2009r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa infrastruktury technicznej tj. kanalizacji teletechnicznej na działkach nr 453/2, 452, 466 obr. 105 Podgórze w rejonie ulic Malachitowej, Złocieniowej i Braci Czeczów w Krakowie"

z wniosku: Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4 działającej przez pełnomocnika P. Wojciecha Wokan

w dniu 08.04.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 1029 /09.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 - 16.30
Wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-04-22
Data publikacji:
2009-04-22
Data aktualizacji:
2009-05-19