Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-594/09 Kraków, dnia 22.04.2009r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowo-Puszkarskiej do ulicy Sławka w ramach inwestycji „Bonarka City Center" na działkach nr 58/11, 58/8, 57/302, 57/298, 57/304, 44/15, 44/6, 45/13, 45/11, 57/314, 57/312, 247/5, 247/12, 46/13, 46/4, 57/306, 57/310, 48/18, 48/5, 47/7, 47/3, 48/3, 48/11, 56/32, 56/26, 56/30, 54/3, 54/8, 55/4, 55/3, 251/32, 40/5, 39/2, 36/6, 37/2, 38/2, 251/17, 56/27, 56/33, 251/29, 56/23, 56/19, 56/18, 251/28, 38/1, 37/1, 36/5, 19/12, 36/4 obr. 47 Podgórze i działce nr 571/6 obr. 49 Podgórze przy ulicy Sławka w Krakowie"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 30-106 Kraków,
ul. Senatorska 1 działającej przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 22.04.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 1161 /09.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 15.30

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-04-22
Data publikacji:
2009-04-22
Data aktualizacji:
2009-05-19