Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Krakowa, w dniach od 16.03.2009 r. do 5.04.2009 r., został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do dnia 31.12.2010 r. w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 322/45 obr. 15 Podgórze, na cele wymienione
w wykazie, na rzecz „Tandeta" Sp. z o.o.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-03-13
Data publikacji:
2009-03-13
Data aktualizacji:
2009-03-13