Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2009-03-12)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 20.02.2009 r. do 12.03.2009 r.
 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 583/19 obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ulicy Szopkarzy 6 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód" w Krakowie i współużytkowników wieczystych,
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków przeznaczonej do sprzedaży jako działka nr 67/29 o pow. 0,4523 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Niepodległości 8 na rzecz współużytkowników wieczystych tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" i osób fizycznych,
 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. działkę nr 65/11 obręb 52-Śródmieście na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działki nr 33, 35 obręb 23-Śródmieście na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 35/8 obręb 14-Podgórze na cel magazyn, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 507/6 obręb 4-Krowodrza na cel: zieleń miejska (rolniczy), wiata śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa), na rzecz podmiotów wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 427/30 obręb 4-Krowodrza na cel: wiata śmietnikowa, zieleń miejska (rolniczy), na rzecz podmiotów wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. działkę nr 183/8 obręb 52-Krowodrza na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 24.02.2009 r. do 16.03.2009 r.
 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 67/11 o pow. 0,3100 ha obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej w Krakowie na os. Niepodległości 17 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria " i współużytkowników wieczystych,
 nieruchomości przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 25 lat na rzecz Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 131/6 o pow. 0,0714 ha obr. 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej w Krakowie przy ul. Kaczeńcowej 7.

od 25.02.2009 r. do 17.03.2009 r.
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków oznaczonych jako:
• działka ewidencyjne nr 816 o pow. 39 m2 i nr 819 o pow. 64 m2 obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. G. Bacewiczówny, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
• działka ewidencyjna nr 1/268 o pow. 76 m2, obręb 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Budziszyńskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od 27.02.2009 r. do 19.03.2009 r.
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. działkę nr 171/42 obręb 4-Śródmieście na cel: zieleń miejska (rolniczy) jako baza doświadczalna w działalności statutowej, na rzecz Małopolskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 41/1 obręb 216-Śródmieście na cel: garaż, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę 447/6 i część działki 447/2 obręb 68-Podgórze na cel zieleń przydomowa (rolniczy) i dojście i droga dojazdowa do posesji (droga dojazdowa), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 896/1 obręb 53-Podgórze na cel zieleniec (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. działkę nr 60/1 obręb 94-Podgórze na cel zieleń przydomowa (rolniczy) i dojście i droga dojazdowa do posesji (droga dojazdowa), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. działkę nr 86/2 obręb 5-Podgórze na cel zieleniec (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. część działki nr 202/31 obręb 4-Śródmieście na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 51/14 obręb 42-Krowodrza na cel ogród przydomowy (rolniczy) na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29, oraz w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 25.02.2009 r. do 17.03.2009 r.
 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 271/4, o całkowitej powierzchni 0,0036 ha, obręb 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
 dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
 dotyczący części (o powierzchni 18,5 m2) nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/23, o całkowitej powierzchni 0,5809 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-03-12
Data publikacji:
2009-03-12
Data aktualizacji:
2009-03-12