Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2008.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza Państwa do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2008. Tytułem FILANTROP KRAKOWA pragniemy uhonorować tych, którzy nie zważając na przeciwności losu niosą pomoc najbardziej potrzebującym.

Kandydatów to tego tytułu mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje oraz stowarzyszenia. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub organizacjom oceniany według kryterium najwyższego wkładu liczonego w kwotach bezwzględnych,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

 

Propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2008 można składać w terminie do 31 marca 2009 r., w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, pok. 520 lub przesłać pocztą.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2008.


Szczegółowy Regulamin Konkursu, w tym także elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa pod adresem: MOWIS Kraków oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu:
Referat ds. Inicjatyw Społecznych Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-549 Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 511, tel. 616-9404.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ WALCZAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-26
Data publikacji:
2009-02-26
Data aktualizacji:
2009-03-02