Dokument archiwalny
Rada Miasta zapewniła finansowanie modernizacji Miejskiego Stadionu „Cracovia” przy ul. Kałuży w Krakowie.

4 lutego br. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wielkości środków na realizację w latach od 2009 do 2012 zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia" oraz zobowiązania Prezydenta Miasta Krakowa do zabezpieczenia tych środków w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa" oraz w budżetach Miasta.

 

Modernizacja Stadionu Cracovii to inwestycja zaplanowana na 4 lata, której zakończenie finansowania i rozliczenie planowane jest na rok 2012. Przewidywany koszt inwestycji oszacowany w styczniu 2009 na podstawie projektu budowlanego wynosi około 197 mln złotych. W związku z 3 letnim okresem budżetowania, zgodnie z którym w budżecie Miasta na 2009-2011 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 117 mln złotych, podjęto uchwałę o zabezpieczeniu dodatkowych środków w wysokości 80 mln na rok 2012.

Ustalenie wielkości środków było warunkiem koniecznym dla zapewnienia finansowania inwestycji, bez którego niemożliwe byłoby, planowane na I połowę bieżącego roku, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.


Część sportowa stadionu ma być zakończona i oddana do użytku pod koniec 2010 roku. W kolejnym roku planowane jest oddanie do użytku części komercyjnej (od strony al. Focha) oraz części administracyjno-biurowej (od strony południowej). Inwestycja realizowana jest przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.


Na kolejnej sesji Rady Miasta 4 marca br. planowane jest głosowanie uchwały o udzielenie Prezydentowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań w latach od 2009 do 2012 dotyczących w/w zadania inwestycyjnego.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA ŚLUSARCZYK MOTYKA, PODINSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-05
Data publikacji:
2009-02-05
Data aktualizacji:
2009-02-05