Dokument archiwalny
Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa

W poniedziałek, 26 stycznia 2009 r. w Sali Portretowej Magistratu odbyło się spotkanie z twórcami wydanego niedawno przez Urząd Miasta „Atlasu roślinności rzeczywistej Krakowa", podczas którego Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Wiesław Starowicz, przekazał egzemplarze „Atlasu" jego autorom. Znaczenie tej chwili podkreślał fakt, że jest to pierwsze w Europie , a nawet - jak zapewniał pierwszy z redaktorów naukowych i główny inicjator zamierzenia, prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel - pierwsze na świecie tak szczegółowe opracowanie poświęcone roślinności dużego miasta.
Doceniając niezwykle istotną rolę zieleni jako nieodłącznego elementu krajobrazu kulturowego, wpływającego nie tylko na estetykę miasta i ochronę walorów przyrodniczych, ale także, a nawet przede wszystkim, kształtującym warunki wielkomiejskiego życia codziennego, Urząd Miasta Krakowa zlecił z inicjatywy Wydziału Kształtowania Środowiska wykonanie firmie ProGea Consultinng „Mapy roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa". Uzyskana w ten sposób wiedza jest punktem wyjścia do zachowania terenów najcenniejszych pod względem przyrodniczym oraz podstawą do przeprowadzania procesu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Okazało się, że Mapa cieszy się dużym zainteresowaniem społeczeństwa, dlatego też postanowiono udostępnić ją w portalu internetowym Zielony Kraków www.bip.krakow.pl, oraz wydać w formie Atlasu.
Prof. Wiesław Starowicz podkreślił, że wydanie tego wyjątkowego atlasu było możliwe przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu, który bezinteresownie poświęcił swój czas oraz wniósł specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.
Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa opracowany został z myślą o instytucjach naukowych, bibliotekach akademickich, uczelniach wyższych oraz szkołach gdzie zostanie bezpłatnie rozprowadzony i będzie pomocny w propagowaniu wiedzy przyrodniczej, prowadzeniu zajęć terenowych, w zachęcaniu młodzieży do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego. W celu ułatwienia korzystania z Atlasu został on wykonany w postaci poręcznej publikacji wzbogaconej cennymi informacjami i oryginalną dokumentacją fotograficzną.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-05
Data publikacji:
2009-02-05
Data aktualizacji:
2009-07-13