Dokument archiwalny
Cztery konsorcja firm wyraziły wstępne zainteresowanie budową parkingu podziemnego przy al. Focha w Krakowie

16 grudnia br minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w drugim postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na realizację podziemnego parkingu przy al. Focha, w rejonie Muzeum Narodowego.
Jest to drugie postępowanie przetargowe dotyczące parkingu przy Focha w Krakowie. Pierwsze zorganizowane w pierwszej połowie roku zakończyło się unieważnieniem z powodu braku ostatecznej oferty. Zaraz po unieważnieniu przetargu Gmina niezwłocznie przystąpiła do przygotowania nowego zamówienia publicznego. We wrześniu powołano nową Komisję Przetargową, która skorygowała warunki postępowania i przygotowała materiały do ogłoszenia przetargu. Ogłoszenie przetargu nastąpiło 3 października br. Tym razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgłosiły się cztery konsorcja firm.
Postępowanie o udzielenie koncesji jest dwuetapowe: w pierwszym etapie inwestorzy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Potencjalni koncesjonariusze, po zapoznaniu się z ogólnym opisem zamówienia, składają wstępne wnioski zawierające wymagane dokumenty firmy. Przez najbliższe dwa tygodnie złożone wnioski będą sprawdzane pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych możliwe jest wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie 2 tygodni. Następnie podmioty, które spełnią wymagania formalne zostają dopuszczone do negocjacji, które dotyczą w dużej mierze parametrów przyszłego parkingu. Po ich zakończeniu, Miasto formułuje szczegółową specyfikację zamówienia, która będzie podstawą do złożenia ofert wstępnych. Po kolejnym etapie negocjacji - tym razem głównie odnośnie warunków finansowych i okresu eksploatacji parkingu - oferenci zostaną zaproszeni do złożenia oferty ostatecznej. Wygrywa firma, która zaproponuje najbardziej korzystne dla Miasta warunki pod względem terminu realizacji parkingu i okresu eksploatacji w zamian za poniesione koszty budowy.
Miasto planuje, że przy ulicy Focha powstanie dwukondygnacyjny parking podziemny na maksymalnie 760 miejsc. Przy okazji wybudowana ma zostać stacja transformatorowa i zagospodarowany plac przed Muzeum Narodowym. Ostateczna wielkość parkingu oraz etapy realizacji zależeć będą od dalszego przebiegu postępowania przetargowego.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA ŚLUSARCZYK MOTYKA, PODINSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-12-19
Data publikacji:
2008-12-19
Data aktualizacji:
2010-02-26