Dokument archiwalny
Ogłoszenie Wydziału Kształtowania Środowiska dla inwestorów.

Wydział Kształtowania Środowiska informuje inwestorów, że od dnia 2.01.2009 r. nie będą wydawane uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem zieleni-promesy. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych będzie obowiązywać inwestora uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów zostanie zawarty w skorygowanych procedurach, które będą obowiązywać od dnia 2.01.2009r.i zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa . Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Kształtowania Środowiska nr tel. (012) 616-8899 lub 8910.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA KANIA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-12-19
Data publikacji:
2008-12-19
Data aktualizacji:
2011-03-04