Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2008-12-19)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 08.12.2008 r. do 28.12.2008 r.
   nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 583/19 o pow. 0,3104 ha obręb 42 jed. ewid. Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Szopkarzy 6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały – Zachód” oraz osób fizycznych będących jej użytkownikami wieczystymi.
    przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kraków zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 315/76 o pow. 0,5352 ha, obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Nad Sudołem 12 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały-Zachód” oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi
    przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 315/77 o pow. 0,4542 ha, położonej w obrębie 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem przy ul. Nad Sudołem 10 w Krakowie, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód” oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi,
    przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 327/7 o pow. 0,2544 ha, obręb 42, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Nad Sudołem 24 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały-Zachód” oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi;
    przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 808/5 o pow. 0,5795 ha i nr 263/9 o pow. 0,0234 ha, obręb 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Gabrieli Zapolskiej 25 i 27 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi;
    przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkami mieszkalnymi nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 291/3 o pow. 0,0080 ha, 292/1 o pow. 0,0419 ha, 293/7 o pow. 0,0645 ha, obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Racławickiej 10, 12, 14 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi,
    przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 21/5 o pow. 0,4106 ha oraz zabudowanej infrastrukturą towarzyszącą nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 21/8 o pow. 0,0402 ha, 21/9 o pow. 0,0403 ha, 21/10 o pow. 0,0634 ha, 21/11 o pow. 0,0344 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonych w Krakowie przy ul. Korczaka 4, stanowiących własność Gminy Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi
    przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 21.05.2069 r. na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Piast” zabudowaną częścią budynku mieszkalnego nieruchomość oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 399/2 o pow. 0,0055 ha i nr 399/3 o pow. 0,0015 ha, położoną przy ul. Włóczków 2-6 w Krakowie obręb 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiącą własność Gminy Kraków, z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności części budynku mieszkalnego,
    nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 7/1, obręb 61, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Rajskiej 10A w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólny Dom”,
    nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 215/5, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Sudolskiej 7 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni”.


od 09.12.2008 r. do 29.12.2008 r.
    nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1.    część działki nr 206/5 obr. 2-Podgórze, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2.    część działki nr 404/1 obr. 21-Krowodrza, na cele: budynek gospodarczy (skład), zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa (dojście), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 10.12.2008 r. do 30.12.2008 r.
    nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 304/2 o pow. 0,1592 ha obr. 2  jednostka ewidencyjna Nowa Huta  położonej na os. Piastów 46  na rzecz  współużytkowników wieczystych tj. Spółdzielni  Mieszkaniowej   „Mistrzejowice - Północ ” oraz osób fizycznych.
Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości w dniach:

od 15.12.2008 r. do 05.01.2009 r.
    dotyczący ½ części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 84/2 o pow. całkowitej 5 a 12 m2 obr. 13 Krowodrza, położonej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, objętej księgą wieczystą KR1P/00085733/1, przeznaczonej do zbycia.,
    dotyczący części (o pow.: 0,0677 ha) nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka Nr 227/4, obr. 50, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Polonijnej, – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym,
    dotyczący części działki nr 254/2 odpowiadającej parceli katastralnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej l.kat. 1805/150, o powierzchni 0,0098 ha, obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą Kw Nr KR1P/00059285/4 –przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
    nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Oleandry, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 206 o pow. 0,0327 ha obręb 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-12-19
Data publikacji:
2008-12-19
Data aktualizacji:
2008-12-19