Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wsczęciu postępowania.

WS-08.JI.62101-121/09                                                                      Kraków, dnia 22.01.2010r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Ewy Płomińskiej, występującej z upoważnienia Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie do starorzecza rzeki Wisły ścieków opadowych z kanalizacji opadowej realizowanej w związku z „IV etapem rozbudowy Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego „Kolna" jako centrum treningowe UEFA EURO 2012 przy ul. Kolnej w Krakowie".


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-22
Data publikacji:
2010-01-22
Data aktualizacji:
2010-01-22