Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24 a ust. 1, 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych na terenie miasta Krakowa w obrębach ewidencyjnych nr 1, 145 i 146 w jednostce ewidencyjnej Śródmieście.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało konsorcjum firm: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 10 i Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Informatyczne COMPASS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 114.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Maria Kolińska
Dyrektor Wydziału Geodezji

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GEODEZJI
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-11-12
Data publikacji:
2008-11-12
Data aktualizacji:
2008-11-13