Dokument archiwalny
06.11.2008 r. - „OKNO NA EUROPĘ – nauka języka angielskiego” - Program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2

„OKNO NA EUROPĘ - nauka języka angielskiego"
Program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Opis projektu
Projekt przewiduje realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania. Realizowany będzie w okresie trzech semestrów w wymiarze 4 godzin tygodniowo nauki oraz 1 godziny tygodniowo konsultacji. Ponadto zakłada udział w tygodniowym krajowym obozie językowym w trakcie ferii zimowych po drugim semestrze nauki, oraz w ok. 10 - dniowym wyjeździe zagranicznym do kraju anglojęzycznego w czasie wakacji (po trzecim semestrze) - praktyczne zastosowanie języka połączone z poznawaniem kultury i historii kraju w aspekcie integracji europejskiej. Aktywny udział w projekcie przygotuje uczniów do egzaminu państwowego i uzyskanie przez nich certyfikatu FCE już na poziomie gimnazjum.

Uczestnicy projektu
Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, którzy udokumentują maksymalny miesięczny dochód na jednego członka rodziny do 500 zł netto oraz uzyskają wyniki z testu potwierdzającego umiejętności na poziomie gwarantującym pomyślne ukończenie kursu. O udział w projekcie mogą ubiegać się również uczniowie, których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 700 zł netto - będą oni zakwalifikowani do projektu w przypadku nie rekrutowania odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym przedziale dochodowym,
Projekt będzie realizowany przez 150 uczniów w12 grupach językowych.
Uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów - otrzyma komplet pomocy dydaktycznych do nauki języka, refundację kosztów dojazdu na zajęcia i kosztów uzyskania paszportów oraz opłatę egzaminu FCE.

 
Projekt w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsce realizacji projektu
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach w nowocześnie wyposażonych pracowniach językowych w 4 tzw. Centrach Edukacyjnych, w szkołach znajdujących się po 1 na terenie starych dzielnic Krakowa:
w Krowodrzy - ZSO nr 8 (G nr 19) na ul. Na Błonie 15 b,
w Śródmieściu - Gimnazjum nr 4 przy Rynku Kleparskim18,
w Nowej Hucie - Gimnazjum nr 50 na os. Zgody 13,
w Podgórzu - ZSOI nr 2 (G nr 23) na ul. Lipińskiego2.


Rekrutacja do projektu.
Rekrutacja do projektu odbędzie się dwuetapowo: 1)wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie beneficjenta, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty potwierdzające dochód należy złożyć w swoim gimnazjum u pedagoga szkolnego w terminie do 28 listopada 2008r., 2)w grudniu zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny dla uczniów, którzy spełniają kryterium dochodowe, 3) w styczniu sporządzona będzie lista ostatecznych uczestników projektu oraz lista rezerwowa (ok. 20 uczestników).


Zajęcia rozpoczynają się od 2 lutego 2009r.


  Zainteresowani uczniowie projektem znajdą szczegółowe informacje w swoim gimnazjum u pedagoga szkolnego.

Załączniki:
Wniosek o przystąpienie do projektu [word]
Regulamin rekrutacji [pdf]
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych [word]

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
,
Osoba publikująca:
KINGA HALUCH, PODINSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-11-06
Data publikacji:
2008-11-06
Data aktualizacji:
2008-11-28