Dokument archiwalny
08.05.2008 r. - Publikowanie Biuletynów Informacji Publicznej miejskich jednostek organizacyjnych

 

EK- EK-05/0717/17/08                                 Kraków, 6 maja 2008 r.


Dotyczy: Publikowania Biuletynów Informacji Publicznej miejskich jednostek organizacyjnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek OświatowychWydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 1386/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne są zobowiązane do utworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Na dzień dzisiejszy, wykazane w załączniku 1, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (miejskie jednostki organizacyjne) w dalszym ciągu nie zgłosiły Biuletynów Informacji Publicznej do publikacji, pomimo wyznaczonych terminów.
Każda jednostka, która do tej pory nie zgłosiła BIP do publikacji, ma administratora i operatora BIP, którzy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi CMS BIP. Wszystkie te osoby posiadają uprawnienia do edycji swoich Biuletynów Informacji Publicznej. Po wprowadzeniu danych do BIP swoich jednostek, osoby te miały za zadanie przesłać na adres
e-mailowy Redakcji BIP, prośby o opublikowanie ich biuletynu.
W związku z powyższym proszę o przedsięwzięcie odpowiednich działań.
W Referacie Informacji Publicznej miejskimi jednostkami organizacyjnymi zajmuje się p. Monika Gadulska, e-mail: Monika.Gadulska@um.krakow.pl , tel. 012 616 1509, do której należy zwracać się bezpośrednio z wszelkimi pytaniami.


Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU 
/---/
Beata Tracka-Samborska

Uwaga:

Informacja została przesłana pocztą elektroniczną na adresy e_mailowe szkół podane w SIO

Załączniki:
Publikacja bip
Załącznik 1
zp_1386_06
Załącznik Nr 1
Publikacja BIP

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-05-08
Data publikacji:
2008-05-08
Data aktualizacji:
2008-05-14