Dokument archiwalny
Zmiany kodów PKD 2004 na kody PKD 2007
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251 poz.1885 i 1886) od dnia 1 stycznia 2008 roku wpis podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej następuje według kodów PKD 2007.
Oznacza to, że zarówno osoby które chcą zarejestrować działalność gospodarczą jak i osoby dokonujące zmiany wpisu do ewidencji, po 1 stycznia 2008 r. mają obowiązek sklasyfikować swoją działalność według nowych kodów PKD 2007. Ponadto zgodnie z paragrafem 3.1. ww. Rozporządzenia od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. ma zostać sukcesywnie dokonana operacja przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Więcej informacji i nowe kody PKD 2007 znajdziecie Państwo tutaj.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2008-01-08
Data publikacji:
2008-01-08
Data aktualizacji:
2008-01-08