Dokument archiwalny
Zmiany rachunków bankowych niektórych opłat
Wydział Podatków i Opłat informuje, iż z dniem 1 stycznia 2008 roku ulegają zmianie rachunki bankowe, na które wpływają następujące opłaty:

- z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- z tytułu renty planistycznej,

- z tytułu opłaty za egzaminW/w należności należy wpłacać na konto : Bank Pekao S.A.

20 1060 0076 0000 3210 0003 0478 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Osoba odpowiedzialna:
CECYLIA WOŁOCH, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT NOWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-01-03
Data publikacji:
2008-01-03
Data aktualizacji:
2008-04-01