Dokument archiwalny
KONFERENCJA FAS

Urząd Miasta Krakowa jest lokalnym koordynatorem kampanii społecznej „Ciąża bez alkoholu”, której głównym celem jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz upowszechnienie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. W ramach kampanii 15 stycznia 2008 r. odbędzie się konferencja naukowa „W trosce o Twoje dziecko – FAS, czyli Płodowy Zespół Alkoholowy”, organizowana przez Katedrę Pedagogiki Papieskiej Akademii Teologicznej przy współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych UMK. Konferencja adresowana do studentów, pedagogów oraz osób zawodowo zajmujących się problemami rodziny, rozpocznie się o godz. 9:30 w budynku PAT przy ul. Franciszkańskiej 1 w s. 120. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegóły dotyczące zgłaszania udziału w konferencji i jej program w załączniku.

Załączniki:
Program konferencji

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA KOLLBEK-MYSZKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-01-02
Data publikacji:
2008-01-02
Data aktualizacji:
2011-03-04